Groot in aandacht voor de kleinsten

Als ouder van een jong kind is het belangrijk dat u een fijne balans weet te vinden in werk, studie, vrije tijd en tijd met uw kind. Goede kinderopvang is daarbij essentieel.

Bij Kinderdagverblijf Pino hebben we een verticale groep waarbij we ruimschoots aan de individuele ontwikkeling van ieder kind aandacht kunnen schenken. Dat is het voordeel van 1 groep. Je houdt het overzicht op elkaar en je kunt elkaar als pedagogisch medewerker aanvullen.

Alle aandacht is er bijvoorbeeld op het gebied van taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het oefenen met grenzen. Kinderen leren op deze manier spelenderwijs al vroeg rekening te houden met elkaar.

Verbreding van de opvoedsituatie

Wij begrijpen dat u uw kind met een gerust hart achter wilt kunnen laten. Daarom werken wij met een vast team van pedagogisch medewerkers. U mag van hen verwachten dat zij uw kind kennen en uitstekend verzorgen en begeleiden, maar ook dat zij zich betrokken voelen bij de opvoeding van uw kind.

De kinderen zijn bij ons bekend en kunnen zich optimaal ontwikkelen in een voor het kind vertrouwde situatie. Onze pedagogisch medewerkers informeren u dagelijks over het verloop van de dag en houden hierbij de ontwikkeling van uw kind in de gaten. U kunt altijd bij hen terecht met vragen en/of opmerkingen. Zo kunt u ons zien als verbreding van uw opvoedsituatie.

Accommodatie en groepsindeling

Wij zijn gevestigd in een vrijstaand stenen gebouw in het centrum van Dreumel. Ruimtes zijn van invloed op het gedrag van kinderen. Voor baby’s, dreumesen en peuters staan veiligheid en geborgenheid voorop. Daarom hebben wij in de grote leefruimte een huiselijke sfeer gecreëerd.

Direct grenzend aan de leefruimte ligt een de achterzijde een grote uitdagende deels overdekte buitenspeelplaats en grasplein waar de kinderen zich heerlijk in kunnen uitleven. Er komt geen doorgaand verkeer langs de speelruimte. De ruimte is zo ingericht dat het bij ieder kind in elke ontwikkelingsfase aansluit en voldoende uitdaging biedt. Uiteraard voldoen al onze ruimtes aan de daarvoor geldende veiligheids- en hygiënevoorschriften.

Meer weten?

De keuze voor een kinderdagverblijf is belangrijk. Wij hopen dat de informatie op onze website u helpt bij uw oriëntatie. Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 0487-571923 of info@kinderdagverblijf-pino.nl

Pedagogisch beleid

Wij bieden professionele, verantwoorde kinderopvang die voldoet aan de wettelijke eisen van de kinderopvang in een gemoedelijke sfeer met gekwalificeerde pedagogisch medewerksters. Wij staan voor geborgenheid, betrokkenheid en veiligheid. Centraal staan hierin de 4 opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang:

  • Wij bieden emotionele veiligheid aan kinderen
  • Wij geven kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van hun persoonlijke competentie
  • Wij geven kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van hun sociale competentie
  • Het eigen kunnen maken van waarden en normen

Binnen onze opvang kunnen de kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes omwikkelen in hun eigen tempo. Hierbij is tevens aandacht voor het individuele kind. In ons Pedagogisch beleidsplan is weergegeven hoe wij als gekwalificeerd ervaren leidsters naast u als ouder staan in de opvoeding van uw kind. We beschrijven hierin hoe onze manier van denken en handelen is tijdens de dagelijkse omgang met uw kind.

‘’Pino’’ is meer dan een oppas. Wij ondersteunen u als ouder, verzorger in het opvoeden van uw kind. Het algemene gedeelte van het pedagogisch beleid wordt regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De werkplannen worden jaarlijks herzien.

Kindvolgend werken

In de eerste jaren van hun leven ontwikkelen kinderen zich razendsnel. Hoewel elk kind in grote lijnen dezelfde ontwikkelstadia doorloopt, verschilt de manier en het tempo van ontwikkelen per kind. Daarom werken wij op een kind volgende manier.
Wij werken met een vast team, hierdoor kennen onze pedagogisch medewerkers uw kind erg goed. Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind kunnen zij snel signaleren. Deze signalen worden altijd met ouders besproken, tijdens de dagelijkse overdracht of in een apart oudergesprek. Wij bespreken signalen ook in het team. In overleg met de ouders wordt gewerkt aan een plan van aanpak.
U kunt te allen tijde een gesprek aanvragen met de pedagogisch medewerkers van de groep.