Tarieven en Financiering kinderopvangkosten

Omdat we een klein particulier kinderdagverblijf zijn kunnen we ruim onder het landelijk tarief blijven. Ons uurtarief voor 2024 is vastgesteld op € 8,40. Een opvang dag wordt verdeeld in 2 dagdelen. De ochtend is van 7:00 tot 12:30 uur en de middag is van 12:30 tot 18:00 uur. Mocht jullie kindje na 8:00 uur gebracht worden of voor 17:00 uur gehaald brengen we over deze dag 1 uur opvang in mindering.

U wordt als ouder/verzorger gesubsidieerd middels teruggave van een deel van de kinderopvangkosten.
Deze regeling wordt uitgevoerd door de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal dagen opvang, hoeveel kinderen tegelijkertijd gebruik maken van de opvang (naarmate er meer kinderen gelijktijdig gebruik maken van de opvang wordt uw tegemoetkoming hoger) en niet onbelangrijk, de hoogte van uw verzamelinkomen. Uitgangspunt is dat de ouder/verzorger zelf zorgdraagt voor de betaling van de factuur van Kinderdagverblijf  Pino

Ouders/verzorgers ontvangen ook zelf de tegemoetkoming van de Belastingdienst. De factuur wordt u elke maand omstreeks de 15e van de maand vooraf gegeven. Het bedrag van de factuur maakt u omstreeks de 17e van de gefactureerde maand over. De dienst Toeslagen bepaalt uw teruggave op basis van het aantal afgenomen uren kinderopvang en vergoedt via een normbedrag. Dit normbedrag wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en is het maximum uur bedrag dat u krijgt vergoed. De kosten van kinderopvang die boven het normbedrag uitstijgen dient u als ouder/verzorger zelf netto te betalen. U ontvangt voor dit bovenmatige gedeelte dus geen tegemoetkoming.

Bereken uw netto opvangkosten

LRK nummer

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u een LKR (Landelijk Register Kinderopvang) nummer nodig.
LRK nummer Kinderdagverblijf Pino: 103984392