Deskundig en vertrouwd

Kinderopvang betekent naast  verzorging en opvoeding nog veel meer; namelijk kind ontwikkeling. De eerste jaren in het leven van uw kindje zijn essentieel voor wat voor mens hij of zij straks zal worden.  Daarvoor zijn professionele, positieve en pedagogisch goed geschoolde mensen nodig met liefde en passie voor kinderen en hun werk.

Wij besteden veel zorg en aandacht aan onze medewerkers, omdat zij onze grote kracht zijn. Wij zijn er trots op dat de meeste medewerkers al meer dan 20 jaar voor ons werken.

Wij nemen medewerkers met relevante diploma’s uitsluitend aan op basis van een zorgvuldige selectie en werken nooit met uitzendkrachten. De pedagogisch medewerkers staan altijd op dezelfde groep, tenzij uitval van collega’s een verschuiving rechtvaardigt. In dat geval vult een pedagogisch medewerker uit ons vaste team de open plek in.

Al onze medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Goede opleiding garandeert mede kwalitatief goede opvang

Onze medewerkers zijn denkers en doeners en juist deze mix zorgt voor een goede balans.

 • Alle medewerkers hebben een afgeronde SPW-3 opleiding.
 • Alle medewerkers hebben een erkende (kinder) EHBO-diploma in hun bezit.
 • Alle medewerkers worden volgens de Wet Kinderopvang gecoacht door een onafhankelijke pedagogisch coach.

Stageplaatsen

Kinderdagverblijf Pino biedt een gering aantal stageplaatsen aan. Dit betekent dat u op de groep pedagogisch medewerkers in opleiding kunt aantreffen. Stagiaires staan altijd onder begeleiding van een ervaren pedagogisch medewerker.

Dagindeling

Wij zijn geopend van 07.00-18.00 uur. Kinderen zijn gebaat bij structuur en regelmaat. De veelgehoorde drie R-en, Rust, Regelmaat en Reinheid, vinden wij belangrijk, daarom werken wij volgens een bepaald dagritme. Door deze leidraad te volgen zorgen wij dat alle kinderen op tijd eten, drinken, verschoond worden, slapen en dat er voldoende tijd overblijft voor groepsactiviteiten en/of vrij spel.

Hoe ziet zo’n dag eruit?

De dagindeling voor de kleinsten is veelal afhankelijk van de baby zelf.

07:00 – 08:30 De kinderen worden gebracht
08:30 Kinderen krijgen een cracker
08:30 – 09:15
 • Gezamenlijk spelen tot ongeveer 09.15 uur
 • Met z’n allen het speelgoed opruimen en zo veel mogelijk door de kinderen zelf
 • Samen een liedje zingen, een boek lezen of een groepsactiviteit (Puk) doen. Dit om even rust te creëren en de kinderen een gevoel van -betrokkenheid met de hele groep te geven
 • Fruit eten en iets drinken
 • Verschillende activiteiten en/of vrij spel
10:30 Verschoning van de kinderen
11:15
 • Opruimen en een liedje zingen, een boek lezen of een groepsactiviteit doen
 • Brood eten en melk drinken
 • Jongere kinderen gaan naar bed
 • Oudere kinderen gaan een rustige activiteit doen om op deze manier even wat bij te ‘tanken’
15:15
 • Koekje eten en wat drinken
 • Verschillende activiteiten en/of vrij spel
 • Rond 16.00 uur verschoning van de kinderen
 • Soepstengel eten
16:30 Kinderen worden opgehaald

Drie-uursregeling en vier-ogenbeleid

Om te zorgen dat wij op elk moment van de dag de juiste aandacht voor uw kind kunnen hebben, voldoen wij aan de drie-uursregeling en het vier-ogenbeleid.

Activeiten

Plezier en uitdaging

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wij stimuleren die nieuwsgierigheid door activiteiten themagericht aan te bieden. Onze activiteiten hebben een educatief karakter. De nadruk ligt op het prikkelen van de zintuigen en het beleven van het proces. Niet dat het kind aan het eind van de dag een werkje aflevert is belangrijk, maar dat het kind plezier beleeft en geïnspireerd raakt tijdens het maken van het werkje is belangrijk. Voor de kinderen vanaf 3 jaar hebben we hebben we werkmapjes waar ze op eigen tempo aan mogen werken. Zo’n boekje is leuk om trots thuis te laten zien wat ze gedaan hebben.

Voorbeelden van thema’s zijn Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerst, de jaargetijden, familie en dieren.

Muziek

Muziek heeft een positieve invloed op de totale ontwikkeling van kinderen. Daarom is muziek een belangrijk onderdeel van ons activiteitenaanbod. Dit komt onder andere tot uiting in activiteiten als samen zingen en bewegen op muziek.

Verjaardagen en afscheidsfeestjes

Van verjaardagen en afscheidsfeestjes maken wij een bijzondere gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind dat er speciale aandacht wordt geschonken aan deze feestelijkheden. Daarom wordt de jarige job uitgebreid in het zonnetje gezet in de groep op onze speciale verjaardagstoel. Omdat het feestritueel vaste programmaonderdelen heeft, is het voor ieder kind een vertrouwde gebeurtenis. Voor hem/haar is duidelijk wat er allemaal komen gaat.