Hygiëne

Algemene hygiëne

Als ouder wilt u uw kind met een gerust hart achter kunnen laten. Dat kan alleen in een veilige, schone omgeving. Hygiëne is voor ons als vanzelfsprekend een structureel aandachtspunt. Wij besteden veel zorg en aandacht aan het schoonmaken van groepsruimtes en materialen volgens de daarvoor vastgestelde regels en richtlijnen.

Persoonlijke hygiëne

Ook aan de persoonlijke hygiëne van zowel onze professionals als de kinderen hechten wij veel waarde. Schone kleding, een goede persoonlijke verzorging, en handen wassen vinden wij belangrijk. Dit betekent niet dat uw kind nooit vies zal worden of een virus op zal lopen bij ons, dat kan immers overal, maar wel dat u ervan op aan kunt dat wij ons best doen om uw kind zo goed mogelijk te verzorgen.

Gezonde voeding

Eten als leermoment

Eten is een heel belangrijk terugkerend aspect in ons dagelijks leven. We voeden ons lichaam zodat het alle prestaties, die gevraagd worden van het lichaam, kan leveren. Daarom vinden we het nodig dat de grote of kleine maaltijd met aandacht genuttigd wordt. Om dat met een grote groep kinderen, met verschillende eetgewoontes van huis uit, goed te laten verlopen hanteren we een aantal basisregels die kinderen helder maakt wat er verwacht wordt.

Je bent wat je eet

Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. Krijgt uw kind borstvoeding of flessenmelk? Dan geeft u dat mee en verzorgen we dit op de juiste wijze. Water voor flessenvoeding wordt in de magnetron warm gemaakt en borst voeding au bain Marie.
Wanneer kinderen toe zijn aan eten en drinken naast de melk, kiezen wij voor vers fruit, een broodmaaltijd en een gezond tussendoortje. Hierbij kunt u denken aan gezonde crackers. Wij worden in ons voedingsaanbod begeleid door een voedingsdeskundige.

Traktaties

Kinderen die iets te vieren hebben, bijvoorbeeld een verjaardag, afscheid of geboorte van een broertje of zusje, mogen trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een kleine, gezonde traktatie. Via www.gezondtrakteren.nl vindt u  leuke uitdeeltips om inspiratie op te doen.

Dieet

Als uw kind een dieet volgt, zorgen wij dat hij/zij zich ook op het kinderdagverblijf aan zijn/haar dieet kan houden. Wij vragen ouders deze speciale voeding mee te geven. Verder vinden wij het belangrijk dat uw kind aan tafel zoveel mogelijk mee kan doen en niet in een uitzonderingspositie komt te staan. Het streven is dat de pedagogisch medewerker uw kind waar mogelijk alternatieven kan aanbieden.